Jak budować kulturę bezpieczeństwa w firmie
Kategorie:

Jak budować kulturę bezpieczeństwa w firmie

Avatar
Opublikowane przez Manhattan Nails

Pojęcie kultury bezpieczeństwa kojarzone jest raczej z większymi firmami, dlatego że naturalnym skojarzeniem są wydatki, na które mniejsze przedsiębiorstwa nie mogą sobie pozwolić. Jednak, jeśli przeanalizujemy sytuację mniejszych firm to dojdziemy do wniosku, że wymagania z zakresu BHP dotyczą w takim samym stopniu małe firmy, jak i wielkie korporacje. Mimo ograniczonego budżetu nic nie stoi na przeszkodzie, aby szerzyć świadomość z zakresu BHP wśród swoich pracowników.

W mniejszych firmach właściciele czują personalną odpowiedzialność za swoich pracowników. Zdają sobie sprawę, że pracownik przyszedł do pracy zdrowy i powinien swoje miejsce pracy zdrowy opuścić. Często zdarza się, że mimo zakupu odpowiedniego sprzętu ochrony indywidualnej, ergonomicznej organizacji stanowisk i czasu pracy, wprowadzeniu regulaminów BHP to pracownicy dopuszczając się niebezpiecznych zachowań. Przez swoją niewiedzę albo schematyczne działanie pracownicy zapominają skorzystać ze sprzętu ochrony indywidualnej, niepoprawnie korzystają z urządzeń lub nie zachowują odpowiedniej uwagi podczas świadczenia pracy.

Kultura pracy jest zakorzeniona w naszych przekonaniach i podejściu – w Polsce bezpieczeństwo pracy było traktowane jako konieczność regulowana prawnie, a nie jako realna korzyść dla firmy czy pracownika. Zmiany w podejściu trzeba wprowadzać od podstaw, dlatego budowanie bezpieczeństwa polega na regularnym prowadzeniu kampanii z zakresu bezpieczeństwa, np. wysyłaniu maili z opisami zdarzeń potencjalnie wypadkowymi, zwracaniu uwagi pracownikom, przypominaniu o bezpiecznych zachowaniach w trakcie pracy. Zmiana podejścia do kultury bezpieczeństwa jest procesem długotrwałym i angażującym. Dobrym pomysłem może okazać się skorzystanie z usług BHP firmy zewnętrznej, która w standardzie oferuje kampanie zwiększające świadomość z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Nadzór bhp świadczony przez zewnętrznego specjalistę to nie tylko prowadzenie dokumentacji, ale również aktywny udział w życiu firmy i włączanie się w problemy z zakresu BHP. Outsourcing BHP powinien być realizowany kompleksowo i w rozsądnej cenie. Dlatego warto skorzystać z firm, które świadczą usługi BHP wykraczające poza poziom minimalny.

Jeden komentarz do “Jak budować kulturę bezpieczeństwa w firmie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *