samozatrudnienie
Kategorie:

Co musisz wiedzieć, decydując się na samozatrudnienie

Avatar
Opublikowane przez Manhattan Nails

Czasy, kiedy jedyną opcją zarabiania pieniędzy była praca na etacie już dawno minęły. Dziś zarówno pracownicy, jak i pracodawcy zamiast umowy o pracę, wybierają współpracę na tzw. B2B, czyli firma dla firmy.
Przeczytaj, z czym wiąże się prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej i co warto wiedzieć, decydując się na samozatrudnienie.

Samozatrudnienie, czyli co?

Mówiąc o samozatrudnieniu mamy na myśli sytuację, w której osoba nie jest zatrudniona przez firmę lub inną osobę, lecz pracuje na własny rachunek. Osoby samozatrudnione najczęściej prowadzą własną działalność gospodarczą, ale też mogą być współudziałowcami firmy, czy spółki.

Samozatrudnienie ma różne formy działalności i aktywności zawodowej, dla przykładu samozatrudnionymi są: przedsiębiorcy, freelancerzy, rzemieślnicy czy pisarze. W ostatnich latach wzrosła także nie tylko liczba osób prowadzących własną działalność gospodarczą, ale firm które jako formę współpracy proponują tzw. B2B, czyli świadczenie usług jako firma dla firmy opartych na umowach cywilnoprawnych.

Praca na własny rachunek oznacza zarabianie pieniędzy bezpośrednio od klientów lub kontrahentów, ale też samodzielne zdobywanie zleceń i dbanie o wszystkie zobowiązania wynikające z samozatrudnienia.

Poznaj plusy i minusy samozatrudnienia

Samozatrudnienie podobnie jak praca na etacie, ma swoje wady i zalety.

Wśród plusów wynikających z samozatrudnienia wymienia się:

  • Niezależność i elastyczność — możliwość samodzielnego podejmowania decyzji, dotyczących prowadzenia własnej działalności. Decydowanie o rodzaju, sposobie i godzinach oraz miejscu pracy.
  • Samorealizacja — realizacja własnych pomysłów zgodnych z własną pasją i zainteresowaniami.
  • Rozwój – możliwość uczenia się i rozwijania swoich umiejętności oraz samodzielny wybór kursów i szkoleń i decydowanie o własnej ścieżce kariery.
  • Potencjalnie wyższe zarobki — nieograniczone możliwości zwiększenia dochodów poprzez rozwój firmy i zdobywanie nowych klientów.
  • Wybór współpracowników — decydowanie o zatrudnieniu i współpracy z innymi osobami.

Samozatrudnienie związane jest także z ryzykiem i odpowiedzialnością, związku z takimi czynnikami jak:

  • Brakiem świadczeń pracowniczych — osoby samozatrudnione nie mają świadczeń i ochrony wynikającej z Kodeksu Pracy, muszą samodzielnie dbać o ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne itp.
  • Brakiem stabilności finansowej — dochody mogą być nieregularne i zależne od sytuacji gospodarczej, popytu, konkurencji, które wpływają na liczby klientów lub zleceń,
  • Większą odpowiedzialnością — samozatrudnieni muszą sami rozwiązywać problemy i podejmować decyzje związane z prowadzeniem działalności, takie jak forma opodatkowania i wysokość składek zdrowotnych.
  • Utrzymaniem work- life balance — osoby samozatrudnione często bardzo dużo pracują, ponieważ mają świadomość, że każda nieprzepracowana godzina to brak zysków.

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Większość osób decydujących się na samozatrudnienie zakłada jednoosobową działalność gospodarczą. Jednoosobowa działalność gospodarcza to w naszym kraju najprostsza forma prowadzenia firmy. Dlatego, ze względu na niskie koszty założenia oraz łatwość jej prowadzenia cieszy się dużą popularnością.

Aby założyć jednoosobową firmę, należy zarejestrować się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). W tym celu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, podać nazwę firmy oraz informacje o typie działalności i uiścić opłatę skarbową.

Zakładając jednoosobową działalność gospodarczą, możemy wybrać sposób prowadzenia działalności i formę opodatkowania. W Polsce mamy możliwość skorzystania z uproszczonej formy opodatkowania, czyli ryczałtu ewidencjonowanego. Taka forma opodatkowania pozwala na płacenie podatku z góry w stałych miesięcznych ratach bez konieczności prowadzenia szczegółowej księgowości. Natomiast w przypadku wyboru ryczałtu nie można zatrudniać pracowników ani prowadzić działalności inwestycyjnej.

Pamiętajmy, że osoba prowadząca jednoosobową działalność ponosi pełną odpowiedzialność za prowadzenie firmy, w tym opłaty do Urzędu Skarbowego i ZUS oraz za wszelkie zobowiązania finansowe wobec kontrahentów.

Jeśli myślisz o wybraniu samozatrudnienia jako formy zarabiania na życie, musisz zastanowić się nad tym, jakie są Twoje cele zawodowe, czy możesz ponieść ryzyko związane z prowadzeniem własnej działalności oraz co musisz zrobić, aby odnieść sukces prowadząc własną firmę.

Z jednej strony prowadząc własną firmę, masz duży wpływ na to kiedy, gdzie i z kim będziesz pracować. Natomiast z drugiej strony będzie ciążył na Tobie obowiązek dopełniania formalności urzędowych oraz pozyskiwanie zleceń. Dlatego należy rozważyć wszystkie plusy i minusy samozatrudnienia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *